O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «SIFAT» O‘zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazi
A A
 • Sertifikatlash

  Sertifikatlash

  «SIFAT» markazida sertifikatlash olib boriladi. batafsil
 • Sinovlar

  Sinovlar

  O'zbekiston "Sifat" markazida paxta tolasini sinovlarini
  HVI tizimlari klasserlik usullari bilan olib borishadi.
  batafsil
 • Standart namunalarni tayyorlash

  Standart namunalarni tayyorlash

  O'zbekiston "Sifat" markazida paxta tolasini sinovlarini
  HVI tizimlari klasserlik usullari bilan olib borishadi.
  batafsil
Kirish
.ID.UZ

Me'yoriy-huquqiy hujjatlar

13.06.2016

 

 

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Qarorlari:

 

"O'zstandart" agentligi qoshidagi O'zbekiston "Sifat" paxta maxsulotlarini sertifikatlashtirish markazi davlat unitar korxonasining Ustavini tastiqlash to'g'risida. yuklab olish

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Ma’kamasining 2018 yil 15 fevral 121-sonli Qarori "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish, shuningdek, ba'zi qarorlarini o'z kuchini yo'qotgan deb hisoblash to'g'risida". yuklab olish

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Ma’kamasining 2018 yil 12 fevral 106-sonli Qarori "O'zpaxrasanoat aksiyadorlik jamiyati korxonalarida ishlab chiqarilgan paxta tolasini sotish va hisob kitoblar mexanizimini takomillashtirish to'g'risida". yuklab olish 

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Ma’kamasining 1995 yil 31 oktyabr 421-sonli Qarori “O’zbekiston Respublikasi bilan xalqaro Tiklanish va taraqqiyot banki o’rtasida tuzilgan zayom to’g’risidagi bitim doirasida paxtachilikni takomillashtirish loyihasini amalga oshirish haqida”.  yuklab olish pdf 51 kb., doc. 35.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 20 mart 122-sonli Qarori «Sifat» O’zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazini tashkil etish to’g’risida». yuklab olish pdf 41 kb.,

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Ma’kamasining 2004 yil 7 may, 220-sonli Qarori «Sifat» O’zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazi faoliyatini takomillashtirish to’g’risida” yuklab olish pdf 39 kb., doc. 31.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2005 yil 10 may 117-sonli Qarori «O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Sifat» O’zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida». yuklab olish pdf 50 kb., doc. 62.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2000 yil 21 iyun 420- Ф-sonli Qarori «O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «Sifat» O’zbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazi to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida». yuklab olish

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 12 yanvardagi, 6-sonli Qarori “2013—2017 yillarda «Sifat» Ozbekiston paxta tolasini sertifikatlash markazini modernizatsiyalash va texnologik jihatdan qayta jihozlash dasturi to’g’risida”. yuklab olish pdf 31 kb., doc. 39. 

 

Амаldagi standartlar ro'yhati

(04.09.2018y.)

Hujjatning raqami

Hujjat nomi

O'zgarish raqami

va sanasi

 

Amal qilish muddati

 

с

до

ПАХТА ХЛОПОК СЫРЕЦ

 

O'z DSt 615:2008

Пахта. Техникавий шартлар

Хлопок-сырец. Технические условия

Изменение 1

от 06.09.2013

Изменение 2

от 09.09.2016

20.08.2008

20.08.2018

 

O'z DSt 643:2006

Пахта. Намуна танлаб олиш усуллари.

Хлопок-сырец. Методы отбора проб.

Изменение 1

от 01.09.2011

Изменение 2

от 03.06.16 г.

25.03.2006

01.09.2021

 

O'z DSt 644:2006

Пахта. Намликни аниқлаш усуллари.

Хлопок-сырец. Методы определения влажности

Изменение 1

от 01.09.2011

Изменение 2

от 03.06.16 г.

01.09.2011

01.09.2021

 

O'z DSt 592:2008

Пахта. Ифлосликни аниқлаш усуллари.

Хлопок-сырец. Методы определения засоренности

Изменение 1

от 23.08.2013

Изменение 2

от 15.07.15 г.

20.09.2008

20.09.2018

 

ПАХТА ТОЛАСИ. ВОЛОКНО ХЛОПКОВОЕ

 

O'z DSt 604:2016

Пахта толаси. Техникавий шартлар

Волокно хлопковое. Технические условия

Изменение 1

от 11.08.2017

Изменение 2

от 25.01.2018

25.08.2016

Срок действия неограничен

 

O'z DSt 614:2014

Пахта толаси. Намуна танлаб олиш усуллари

Волокно хлопковое. Методы отбора проб

 

10.10.2014

10.10.2019

 

O'z DSt 618:2014

Пахта толаси. Пишиб етилганликни аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения зрелости

 

10.10.2014

10.10.2019

 

O'z DSt 619:2014

Пахта толаси. Солиштирма узилиш кучини аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения удельной разрывной нагрузки

 

10.10.2014

10.10.2019

 

O'z DSt 620:2014

Пахта толаси. Чизиқли зичлик ва микронейр кўрсаткичини аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения линейной плотности и показателя микронейр

 

10.10.2014

10.10.2019

 

O'z DSt 629:2010

Пахта толаси. Ранги ва ташқи кўринишини аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения цвета и внешнего вида

Изменение 1

от 15.07.15 г.

01.09.2010

01.09.2020

 

O'z DSt 632:2010

Пахта толаси. Нуқсонлар ва ифлос аралашмалар массавий улушини аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения содержания пороков и сорных примесей

Изменение 1

от 15.07.15 г.

01.09.2010

01.09.2020

 

O'z DSt 3295:2018

Пахта толаси. Пахта толасини классификациялаш асбоблари ёрдамида физик-механик хусусиятларини ўлчаш учун стандарт синаш усуллари

Волокно хлопковое. Стандартные методы испытаний для измерения физико-механических свойств с помощью приборов для классификации хлопокового волокна

-

09.02.2018

Срок действия неограничен

 

O'z DSt 633:2010

Пахта толаси. Узунликни аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения длины

Изменение 1

от 15.07.15 г.

01.09.2010

01.09.2020

 

O'z DSt 634:2010

Пахта толаси. Намликнинг массавий нисбатини аниқлаш усуллари

Волокно хлопковое. Методы определения массового отношения влаги

Изменение 1

от 15.07.15 г.

01.09.2010

01.09.2020

 

ПАХТА МОМИҒИ. ЛИНТ ХЛОПКОВЫЙ

 

O'z DSt 645:2010

Пахта момиғи. Техникавий шартлар

Линт хлопковый. Технические условия

Изменение 1

от 03.08.2012

Изменение 2

от 20.07.15 г.

Изменение 3

от 03.06.16 г.

01.09.2010

01.09.2020

 

O'z DSt 657:2011

Пахта момиғи. Намуна танлаб олиш усуллари

Линт хлопковый. Методы отбора проб

Изменение 1

от 03.06.2016

01.09.2016

01.09.2021

 

O'z DSt 658:2011

Пахта момиғи. Ранги ва ташқи кўринишини аниқлаш усуллари

Линт хлопковый. Методы определения цвета и внешнего вида

Изменение 1

от 03.06.2016

01.09.2016

01.09.2021

 

O'z DSt 659:2011

Пахта момиғи. Намликнинг массавий нисбатини аниқлаш усуллари

Линт хлопковый. Методы определения массового отношения влаги

Изменение 1

от 03.06.2016

01.09.2016

01.09.2021

 

O'z DSt 660:2011

Пахта момиғи. Узунликни аниқлаш усули

Линт хлопковый. Методы определения длины

Изменение 1

от 03.06.2016

01.09.2016

01.09.2021

 

O'z DSt 661:2011

Пахта момиғи. Пишиб етилганликни аниқлаш усуллари

Линт хлопковый. Методы определения зрелости

Изменение 1

от 03.06.2016

01.09.2016

01.09.2021

 

O'z DSt 662:2011

Пахта момиғи. Ифлос аралашмалар ва бутун чигитларнинг массавий улушини аниқлаш усуллари

Линт хлопковый. Методы определения массовой доли сорных примесей и целых семян

Изменение 1

от 03.06.2016

01.09.2016

01.09.2021

 

ПАХТА МАҲСУЛОТЛАРИ. ХЛОПКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

 

O'z DSt 1029:2014

Кийим- кечак ва мебелбоп момиқ пахта.

Вата хлопчатобумажная – одежная и мебельная

 

11.03.2014

Срок действия неограничен

 

O'z DSt 1216:2015

Оқартирилган гигроскопик пахта маҳсулотлари.

Хлопковая отбеленная гигроскопическая продукция.

 

01.01.2015

Срок действия неограничен

 

ТЕХНИК ЧИГИТ. СЕМЕНА ТЕХНИЧЕСКИЕ

 

O'z DSt 596:2014

Техник чигит. Техникавий шартлар.

Семена хлопчатника технические. Технические условия

 

10.10.2014

10.10.2019

 

O'z DSt 597:2008

Техник чигит. Нуқсондор чигитни аниқлаш усули

Семена хлопчатника технические. Метод определения дефектных семян

Изменение 1

от 16.09.2013

20.09.2008

25.09.2018

 

O'z DSt 598:2008

Техник чигит. Намуна танлаб олиш усуллари

Семена хлопчатника технические. Методы отбора проб

Изменение 1

от 16.09.2013

25.09.2008

25.09.2018

 

O'z DSt 599:2008

Техник чигит. Минерал ва органик аралашмаларни аниқлаш усуллари

Семена хлопчатника технические. Метод определения минерального и органического сора

Изменение 1

от 16.09.2013

20.09.2008

25.09.2018

 

O'z DSt 600:2008

Техник чигит. Намликнинг массавий улушини аниқлаш усули

Семена хлопчатника технические. Метод определения массовой доли влаги

Изменение 1

от 16.09.2013

25.09.2008

25.09.2018

 

O'z DSt 601:2008

Техник чигит. Чигит тукдорлигини аниқлаш усуллари.

Семена хлопчатника технические. Метод определения опушенности

Письмо Агентства “Узстандарт”

№ 05/П-008

от 13.08.14 г.

№ 05/П-022

от 05.08.15 г.

№ 05/П-035

от 18.08.16 г.

25.09.2008

01.09.2017

 

O'z DSt 602:2008

Техник чигит. Ёғдорликни аниклаш усуллари.

Семена хлопчатника технические. Методы определения масличности

Изменение 1

от 16.09.2013

25.09.2008

25.09.2018

 

O'z DSt 603:2008

Техник чигит. Чигитдаги ёғ кислотасининг сонини аниқлаш усули

Семена хлопчатника технические. Метод определения кислотного числа  масла в семенах

Изменение 1

от 16.09.2013

25.09.2008

25.09.2018

 

УСЛУБЛАР. МЕТОДИКИ

 

МВИ 350:2007

Методика выполнения измерений масличности и влажности семян хлопчатника методом импульсного ядерного магнитного резонанса с применением ЯМР-анализатора

АМВ-1006М

Извешение

ГП “УзНИМ” агентства Узстандарт

от 26.12.17 г.

26.12.2017

31.12.2022

 

ПАХТА ВА ПАХТА ТОЛАСИНИНГ ШИРАДОРЛИГИ.

КЛЕЙКОСТИ ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА И ХЛОПКА-СЫРЕЦ

 

O'z DSt 2861:2014

Пахта ва пахта толасининг ширадорлигини баҳолаш методикалари

Методики оценки клейкости хлопка-сырца и волокна хлопкового

 

10.10.2014

10.10.2019

 

O’z DSt 3189:2017

Пахта толаси. Ширадорликни қўл термодетектори билан аниқлаш усули.

Волокно хлопковое. Определение клейкости методом с использованием ручного термодетектора.

 

28.06.2017

Срок действия неограничен

 

ЖОЙЛАБ ЎРАШ, МАРКАЛАШ, ТАШИШ ВА САҚЛАШ.

УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

 

O'z DSt 665:2015

Пахта махсулоти тойларини ўраш учун қўлланиладиган материаллар.

Тара для упаковки кип хлопковой продукции

 

01.09.2015

01.09.2020

 

O'z DSt 841:2016

Пахта толаси, пахта момиғи, пахта тозалаш корхоналарининг улюк аралашган чиқиндилари ва пахтанинг калта момиғи аралашган чиқиндилари. Жойлаб ўраш, маркалаш, ташиш ва сақлаш.

Волокно хлопковое, линт хлопковый, отходы хлопкозаводов улюкосодержащие и пухосодержащие. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

 

01.09.2016

01.09.2021

 

O'z DSt 2862:2014

Пахта маҳсулотлари тойларини боғлаш учун полиэстер лентадан ишланган белбоғлар. Техникавий шартлар.

Пояса из полиэстеровой ленты для обвязки кип хлопковой продукции. Технические условия.

Изменение 1

От 20.07.2015

10.10.2014

Срок действия неограничен

 

O'z DSt 2874:2014

Пахта толаси тойини ўраш учун полиэтиленли юмшоқ контейнер. Техникавий шартлар.

Контейнер мягкий полиэтиленовый для упаковки кипы хлопкового волокна. Технические условия.

Изменение 1

От 20.07.2015

05.12.2014

Срок действия неограничен

 

O'z DSt 2876:2014

Пахта маҳсулоти тойларини ўраш учун айланма тўқимали юмшоқ контейнер.

Техникавий шартлар.

Контейнер мягкий кругловязанный для упаковки кип хлопковой продукции.

Технические условия.

 

17.12.2014

Срок действия неограничен

 

 

 

 O'zbekiston Sifat markazi Akkrekreditatsiyasi 

Гувохнома ИЦ-2-2016 №475

Гувохнома ОС-1-2016 №065

Гувохнома СИЦ-3-2016 №751

Гувохнома ЦЛ инсп. и надз-5-2016 №628

Гувохнома ЦЛ сем.-4-2016 №592

 

Murojaat uchun

120-59-36

Virtual qabulxona
Virtual qabulxona

Paxta tolasini yopishqoqligini sinovi

Paxta tolasini yopishqoqligini sinovi

Bizning joylashuv


Ohirgi o'zgartirish: 15.05.2018

On-line foydalanuvchilar: